Dampspærre og fugtspærre ved Wicanders akustikgulve

Håndtering

Træ og korkvinylgulve som eks. Wicanders Akustikgulv kan i de fleste tilfælde være meget letpåvirkelige af fugt. Derfor er det vigtigt at beskytte dem imod disse 3 slags fugt: Jordfugt, kondensfugt og rumfugt.

Jordfugten vil ofte forekomme i forbindelse med terrændækskonstruktioner og eksempelvis i krybekældre. Her vil fugtspærren gøre sig godt som en effektiv afskærmning mod jordfugt.

Byggefugten er noget der ses ved letbeton eller betondæk og i dette tilfælde er der både tale om for producerede dæk og in-situ støbte dæk. Ved tale om renovering, vil der som oftest kun være fugt hvis der skal bygges helt nyt dæk af beton. Et helt ny støbt betondæk på 100 mm kan indeholde helt op til 20 liter vand pr. m2. Hvis man vælger at installere en varmeisolering samt en fugtspærre rigtig, vil betonen med tiden kunne afgive alt byggefugten til jorden.

Wicanders anbefaler at der højest må være 65% restporefugt i beton underlaget, når der skal lægges et akustikgulv. Hvis man dog vælger at benytte sig af en fugtspærre over betongulvet, vil man faktisk kunne lægge et akustikgulv ved en restporefugt på helt op til 90%.

Det er vigtigt at huske, at der ved betongulv med indbygget gulv varme, altid skal have etableret en fugtspærre.

Kondensfugt opstår i forbindelse med at varm og fugtig luft rammer en afkølet flade, her bliver den varme fugtige luft afkølet yderligere og så vil der dannes kondensfugt. Dette kan afværges ved at placere fugtspærren så varmt at den aldrig vil opnå dugpunktstemperaturen. 
Se eventuelt figurerne 1,2,3,4 og 6.

Planlægning af projektet

Før man vælger at lægge et Wicanders akustik eller korkvinyl gulv på et nyt beton eller let-betondæk, skal man under alle omstændigheder sørge for at restfugten i betonet er nede på max 65%.

Eventuel varmeisolering, anbragt over fugtspærren i krybekælderdæk eller terrændæk må aldrig være mere end 1/3 del af den samlede varmeisolering. Det er absolut det bedste hvis varmeisoleringen bliver anbragt under fugtspærren.

I tilfælde at der er tale om svømmende gulve kan man benytte sig af Timberlit med en indbygget fugtspærre, op denne måde sikre man gulvet mod lyde ved fodtrin. Er der tale om strøkonstruktioner skal man mindst benytte 0,20 mm plastfolie.

Skal man lægge fugtspærren under et varmerør eller i varmekanaler, skal man bruge meget kraftig asfaltpap. Så gør man ikke skade på fugtspærren.

Lægger man fugtspærren i konstruktioner, hvor at gulvarmen er indbygget i betonet, skal man placere fugtspærren over betonen, men under det fugtfølsomme gulv.
Se figur 8.

Det er vigtig at huske på at boligen skal sikres i mod radon nede fra undergrunden. Bliver en fugtspærre installeret korrekt i krybe eller terrænkælderdæk afskærmer denne mod radon. Se eventuelt byggestyrelsens vejledning om ”Radon i boliger” og ”Radon i nybyggeri”.

Nybyggeri kræver at fugtspærren mod byggefugt udlægges ovenpå letbeton eller betondæk. Hvis der er nogen form for fugtfølsomt materiale, så skal dette befinde sig over fugtspærren. Hvis der skal lægges et akustikgulv ovenpå et terrændækskonstruktion af EPS, altså uden byggefugt, så skal der være en fugtspærre mod jordfugt. Man kan eventuelt gøre således at 1/3 del af varmeisoleringen befinder sig over fugtspærren. 
Se figur 3.

Renovering skal der lægges et akustik gulv på et allerede eksisterende terrændæk af beton, så udlægges fugtspærren over varmeisoleringen på terrændækket.

 

Vigtigt at huske: Der må under ingen omstændigheder lægges fugtspærre ovenpå et allerede eksisterende fugtfølsomt gulv.

Se nedenstående figurer med forklarende tekst her

 

Figurer til illustration af fugt- og dampspærre