Ved reklamation: Visuel bedømmelse

Ved en visuel bedømmelse betragtes overfladerne fra ca. tre meters afstand i medlys og i normal belysning, og ca. 170 cm. over gulv overfladen. Overflader bedømmes i første omgang visuelt med hensyn til:
 

Planhed

Lokal planhedsafvigelse

Spring

Porestørrelse og antal

Afsmitning

Niveau forskelle (0,2mm. pr. brædde er tilladt)

Udspartling af kanster mv.


Keramiske klinker:
 

Inden der vælges en keramisk flise, klinke eller natursten til gulve i våde rum, er der visse forudsætninger, der bør overvejes:

Opfylder produktet kravene til at kunne anvendes i våde rum, fx mht. tæthed?

Der skal påregnes en opretning af gulvet med spartelmasse ved tolerance på ±2,0 mm

Hvor flisearbejdet skal udføres i vådrum, skal man sikre sig, at konstruktionen er vandtæt, fx ved at etablere en vandtæt membran

Er der en stor belastning af gående trafik?

Er gulvet fx rengøringsvenligt og kræver det minimal vedligehold og pleje?

Udfaldskrav til den færdige overflade (finish og planhed).

Inden mureren går i gang med opgaven, er det vigtigt at fastlægge de forventede ind- og udfaldskrav. Det drejer sig fx om:

Mønster, borter, forbandt og farven på fugen

Skæring omkring gulvafløb, hvor den valgte klinke er af en størrelse, der fordrer en konvolutskæring

Er den valgte konstruktion egnet til flisebelægning?

Kan tolerancer overholdes, herunder fx fald på gulvet, ved den valgte flise?

Husk at slukke for gulvvarmen nogle dage før nedlægning