Guide - Sådan lægger du svømmende trægulve

Spar gulvlæggeren væk - guide til selv at lægge svømmende trægulve

Svømmende trægulve udlægges sædvanligvis på undergulve af beton, letbeton eller træ. Det anbefales, at der på underlag af beton eller letbeton altid udlægges en fugtspærre, så problemer med eventuel byggefugt eller opstigende jordfugt i underlaget undgås.

Svømmende trægulve

Fugtspærren kan f.eks. bestå af en mindst 0,20 mm polyethylenfolie, der lægges med mindst 200 mm overlæg i samlingerne, samlingerne bør tætnes med alu-tape. Ønskes der en særlig hurtig pålægning af trægulve efter udførelsen af betondækket, er det nødvendigt at anvende en meget tæt fugtspærre, f.eks. asfaltpap, der limes til dækket og udføres med tætte samlinger, eller alternativt epoxy-maling.

Underlag og mellemlag

Inden udlægning af mellemlag skal underlaget være afrettet, så det er plant, f.eks. ved udspartling eller anden opretning. Afvigelser fra planhed skal være mindre end +/ - 2mm jævnt fordelt, målt på et 2m retholt.

Gulvfladen

Svømmende trægulve udføres så trægulvet udgør en sammenhængende flade, som frit kan bevæge sig i forhold til underlaget. Gulvfladen kan udføres med et sammenhængende undergulv af træplader eller beton, som trægulve udlægges på eller limes fast til. Undergulve af pladematerialer eller beton virker trykfordelende, og belægningen ovenpå kan derfor bestå af materialer, som ikke er bærende, f.eks. parket- trægulve udlagt som enkeltstave eller mosaik.

 

Svømmende trægulve kan også udføres med brædder i form af lamelbrædder o.lign. udlagt på et stift underlag. Brædderne lægges på et tyndt glidelag, f.eks. 0,20 mm PE-folie og/eller korksmuldpap/anden lyddæmpende underlag, som er lagt på det stive underlag. Det stive underlag kan være et terrændæk, et undergulv af træplader på strøer etc. Brædderne samles enten ved at lime dem sammen i fer og not efter leverandørens anvisninger, eller med specielle metalbøjler, som anbringes i spor på bræddernes bagside.

 

Brædder og plader skal have fer og not på alle fire sider, for at de kan anvendes til svømmende trægulve direkte på mellemlag. Træplader til undergulv for trægulve skal være godkendt og mærket til brug til trægulve. Gulvfladen må ikke fastholdes, men skal kunne bevæge sig frit. Der skal være mindst 10 mm afstand til alle tilstødende vægge og gennemgående installationer, f.eks. rør. Afstanden afhænger af gulvets størrelse, og bør altid udføres iht. trægulv leverandørens anvisninger.

 

For at undgå revnedannelser skal der normalt indlægges dilatationsfuger for hver ca 8 meter i trægulvets bredde (regnet på tværs af træets fiberretning). Der bør også indlægges dilatationsfuger i svømmende trægulve med store belastninger, f.eks. et kontor med store arkivskabe, fordi lasten kan hindre gulvfladen i at bevæge sig. Undlades dette kan der dannes sprækker i trægulvet. Dette kan også opstå i meget store rum og i rum med uregelmæssig form, hvor bevægelser i gulvfladen bliver forhindret.