Guide - Sådan lægger du Heto plankegulve

Læggevejledning - Uniclick - Plankegulve

Plankegulve kan lægges svømmende på afrettet beton, gulvplader og gulvvarme i beton.

Ved lægning på ESP (ESP isolering med varmeslanger og varmefordelende metalplader) skal der udlægges min. 12 mm trykfordelende plade under gulvet. Gulvvarmesystemet skal være godkendt til plankegulve.

Husk at overfladetemperaturen på trægulvet max må være 27° C, dette gælder også under tæpper, måtter og lignende.

 

Tolerancer målt på planker ved levering:

 

Tykkelse / slidlag i mm Bredde i mm Vinkel i mm Kant-
krumning i mm

Max pilhøjde mm

Pr. m.

Tvær-
krumning i mm
Træfugt i %
3,8 +/-0,2 +/- 0,3 MAX 0,3 MAX 0,8

MAX 20

 

MAX 1,0 7 +/- 1

 

Husk at træ er et levende og naturligt materiale.

Fejl som ikke skæmmer helhedsindtrykket på plankegulve er tilladte. Den naturolierede eller matlakerede overflade fremhæver træets naturlige farve og struktur, mens hvid matlak og hvid olie dæmper denne.

Variation i farve og glans ved nylagte plankegulve aftager oftest med tiden ved sollys, vask og brug. På specielt hvidpigmenterede plankegulve må en vis forskel i farve og glans på plankegulve accepteres. Desuden kan der opstå variationer grundet træets oprindelige farve og struktur.

Forberedelse før lægning af plankegulve

Underlaget for svømmende plankegulve skal være plant. Der må ikke forekomme udsving over +/- 2 mm. målt over et retholt på 2 m.

Ved større niveauforskelle buler og lunke, skal undergulvet oprettes før lægning. Ujævnheder i underlaget kan give knirkelyde.

Gamle gulvbelægninger skal være fjernet.

Lægning af plankegulve

1. På beton eller andet uorganisk underlag udlægges altid underlag

2. Plankegulve lægges fra højre mod venstre. Første række lægges i højre hjørne med fersiden mod længste væg og fersiden mod endevæggen. Fer og endenot mod væggene saves af. 10 mm afstandskiler anbringes mod væggene, dog min. 1,5 mm pr. meter.

3. Den sidste planke endevendes med enden mod afstandskile. Afkortningssted vinkel over, og planken vendes med savsnit mod væg. Husk at fastkile planken mod endevæggen med en afstandskile.

4. Plankegulve lægges i den viste rækkefølge. Første række justeres efter en snor. Stød forskydes min.

5. Pres planken ned i click-systemet på langsiden først. Slå evt. let efter med slagklods. Det er vigtigt, at slagklodsen placeres, så overfineren ikke rammes.

6. Læg næste planke og slå den på plads ved endeferen. Beskyt evt. endenoten ved at bruge en slagklods med udfræsning eller placer slagklodsen oven på undertungen. Forsæt lægningen.

7. Sidste planke saves til, så den passer i bredden med mindst 10 mm afstand til væg og slåes på plads med slagjern.

8. Ved rør bores et hul 20 mm større end rørets diameter. Sav skråt og i smig ind til det borede hul, læg planken på plads og lim det afsavede stykke fast.

Afslutning

Afstandskiler mod væg fjernes og fodlister samt rørrosetter monteres. Efter lægning skal gulvet afdækkes hvis yderligere arbejde i rummet udføres.

Afdæk

Hvis der under lægningen er forekommet små revner kan disse udbedres med spartelmasse / stikvoks i afpasset farve. Inden ibrugtagning kan det olierede gulv med fordel efterpoleres. Dog ikke hvis gulvvarme er i drift.

Henvisning

I øvrigt henvises til Gulvbranchens "Gulvfakta" og "Trægulve - variationer og tolerancer", TOP's publikation "Træ 41, Lægning af trægulve" og "Træ 47, Valg og vedligehold".

Husk

Rummet skal være færdiggjort, tørt og opvarmet.

Bryd ikke emballagen før gulvet skal lægges.

Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning.

Værktøj

Hammer, sav vinkel tommestok, slagjern, afstandskiler, snor samt slagklods.

Dilatationsfuger

I rum over 8 m bredde (målt på tværs af plankerne) bør der udføres dilatationsfuger i hele gulvets længde. Ved gulvlængder over 20 m skal der udføres dilatationsfuger på tværs af plankerne.

Et trægulv skal brydes, hvor gulvet lægges gennem døråbninger og smalle passager. Fugen kan skjules ved hjælp af gulvskinne, liste, dørtrin eller lignende.

Ved smalle gangarealer skal svømmende plankegulve altid lægges i længderetningen, ellers kan der forekomme en opbulning når træet begynder at arbejde. I meget små rum kan plankegulve evt. klæbes til underlaget.

Plankegulve må ikke fikseres af tungt inventar, faste skabe og skillevægge.

Før lægning af plankegulve

Umiddelbart før lægning pakkes så mange pakker ud som muligt, for at kontrollere plankegulve for eventuelle skader, fejl og farve / strukturforskelle. Småfejl kan med fordel anvendes ved vægge, større fejl må skæres fra eller ombyttes.

Monteret gulv med synlige fejl er således ikke reklamationsberettiget. Pak dog ikke mere ud end der kan monteres i løbet af et par timer, idet gulvets fugtoptagelse kan vanskeliggøre lægningen.