Guide - Regler og tips til trægulve fra HARO

Regler og tips i forbindelse med lægning af trægulve fra Haro:

 

Værktøj: Slagklods og kiler til at holde afstand.

1. Ved svømmende lægning er den maksimale rumstørrelsen 10 x 10 meter, alternativt skal gulvet fuldlimes.

2. Forbandt fra række til række skal ved parket være min. 50 cm og laminat min. 40 cm.

3. Mindste størrelse på start eller slut planken skal være 25 cm.

4. L T & U formede rum skal skilles ad med profiler i overgangen, ønskes profiler ikke, kan der fuldlimes (dog ikke laminatgulve).

5. Tunge genstande så som trapper, ovne, køkkener, tunge klædeskabe o.l. fikserer det svømmende gulv. Resultater heraf kan være knirk og ophobninger af spændinger som på lang sigt ødelægger samlingerne. Alternativt kan der fuldlimes (dog ikke laminatgulve).

6. I smalle rum skal gulvet lægges på langs

7. I små rum skal der være en samling i hver anden række.

8. Maler- og andre vådarbejder skal afsluttes flere dage inden gulvet monteres og der skal luftes ud.

9. Under lægningen skal den relative luftfugtighed være mellem 35-65 % og temperaturen min. 18gr.

10. Gulvet må ikke fikseres med gennemgående skruer.

11. Bløde underlag såsom 3 mm PE Skum anbefales ikke til HARO gulve.

12. Afstand til væg, radiatorrør o.l. min. 10-15 mm.

13. Undergulvet skal være fast, tørt, lige og rent. Det må ikke svinge eller give efter. +/- 2 mm jævnt fordelt på 2 meter er normen.

14. Dampspærren skal føres op langs væggen for optimal fugtbeskyttelse.

15. Ved fuldlimning skal undergulvet være fast og stabil.

16. Er der forskellige varmekredsløb (vandbåret gulvvarme) i samme rum, skal gulvet adskilles med passende profiler, mellem varmekredsene.

17. Ved gulvvarme på spånplader, forskallingsbrædder, og andre trækonstruktioner skal der i reglen bruges en trykudligningsplade såsom gips elle kridsfinér.

18. Alle planker inspiceres inden lægning, et monteret gulv er accepteret, og der kan herefter ikke reklameres over det visuelle udtryk.

19. Vær forsigtig under lægning, går planker ikke sammen, check forbindelse for urenheder og beskadigelser. Vold vil ødelægge samlingen. Stil ikke kasserne på højkant og undgå at støde kanterne.

20. Brug den anbefalede plejeserie fra Clean and Green, og Trip Trap.

21. Ved gulvvarme må overflade temperaturen ikke overstige 27gr., og varmesystemet skal have termostatsikring, som sikrer at fremløbstemperaturen ikke overstiger 35gr.

22. Undergulv af beton skal være tørt nok til lægningen, ca. 65% restfugt må der være eller 1,8 % måltefter CM metoden. Der skal altid anvendes dampspærre/fugtspærre på betondæk mod terræn.

23. Ved afdækning af gulvet efter lægning må tapen aldrig komme på gulvets overflade.