Vedligeholdelse af trægulve: Tips og tricks

Akklimatisering af trægulve

Trægulve skal opbevares 48 timer i uåbnet emballage i det rum, hvori det skal lægges. Årsagen hertil er, at træet langsomt (derfor den lukkede emballage) skal vænne sig til de nye temperatur- og fugt forhold. En for hurtig klimaændring vil føre til spændinger i træet, som typisk vil føre til banankrumninger og i værste fald større deformationer i såvel brættet som fer/not. Akklimatisering er naturligvis mest påkrævet ved større klimaændringer f.eks. fra et koldt lager om vinteren til en varm stue.

Afslibning af trægulve

Trægulve med ca. 4 mm. slidlag lader sig let afslibe indtil flere gange. Ved en normal afslibning tages 0,2-0,4 mm. Det hedder sig, at trægulve reelt kun slibes for hvert 20. år, og at et typisk parketgulv dermed har en levetid på langt over 50 år.

Tørt underlag

Betongulve, som er nystøbte skal være helt udtørrede inden lægning af trægulve. Den rigtige måde til måling af betonfugt er ved udboring af betonprop/cylinder med specialværktøj. I denne prop kan fugten af specialister måles med en særlig fugtmåler.

Efterlakering

Efterlakering af fabrikslakerede trægulve efter lægning er ikke nødvendig, men kan korrekt udført (se også "Vedligeholdelse) give en større sikkerhed mod indtrængen af vand i fugerne mellem brædderne.

Garanti

Der ydes min. 24 måneders garanti på alle produkter. Nogle trægulve gives der op til 50 års garanti.

Gulvvarme

Vores trægulve kan principielt anvendes ved gulvvarme. For at opretholde garanti, stilles der imidlertid så store krav til dokumentation af betonfugt (se dette), ligesom igangsætning af gulvvarmen, fremløbstemperatur (max 45 grader) og overflade temperatur på gulvet (max 25 grader), at vi gør opmærksom på risikoen for fejlagtig drift og installering, samt den forøgede risiko for forskellige former for udtørringsskavanker og - skader på trægulve.

Selv ved opretholdelse af alle nævnte betingelser, vil der kunne opstå revner såvel i som mellem gulvbrædderne. Fremløbet skal altid være reguleret således, at der ved en temperatur på 20-22 grader er maksimalt 25 grader på trægulvets overflade. Den relative luftfugtighed bør være 40-60%.

Luftfugtigheden kan falde meget i fyringssæsonen, og vi anbefaler derfor luftfugter (fordamper) for at undgå en ekstrem udtørring af parketgulvet. Luftfugteren bør anvendes fra starten af fyringssæsonen.

Hvidolie

Kan anvendes til såvel trægulve med slidlag af hårdtræ som fyrretræsgulve, og er specielt populær på ask, eg, bøg og ahorn. Bemærk at fyrretræs trægulve som alene hvidolieres stadig vil blive gule med tiden - også ved løbende sæbe/efterbehandling. Kun ludbehandling efterfulgt af hvidoliering eller sæbebehandling vil væsentlig reducere en gulning. Følg olieproducentens anvisninger på emballagen.

Lakering af olierede trægulve

Det lader sig kun vanskeligt gøre at lakere et gulv, som tidligere har været olieret. Årsagen er, at olien trænger ned i træet og efterlader en form for "imprægnering", som lakken ikke kan binde på. Skal det alligevel gennemføres, er det uhyre vigtigt, at man sliber dybt og sikrer sig, at al olien er slebet væk.