Ved reklamation: Visuel bedømmelse

d

{{amount}}

Ved en visuel bedømmelse betragtes overfladerne fra ca. tre meters afstand i medlys og i normal belysning, og ca. 170 cm. over gulv overfladen. Overflader bedømmes i første omgang visuelt med hensyn til:
 

 • Planhed

 • Lokal planhedsafvigelse

 • Spring

 • Porestørrelse og antal

 • Afsmitning

 • Niveau forskelle (0,2mm. pr. brædde er tilladt)

 • Udspartling af kanster mv.


Keramiske klinker:

Inden der vælges en keramisk flise, klinke eller natursten til gulve i våde rum, er der visse forudsætninger, der bør overvejes:

 • Opfylder produktet kravene til at kunne anvendes i våde rum, fx mht. tæthed?
 • Der skal påregnes en opretning af gulvet med spartelmasse ved tolerance på ±2,0 mm
 • Hvor flisearbejdet skal udføres i vådrum, skal man sikre sig, at konstruktionen er vandtæt, fx ved at etablere en vandtæt membran
 • Er der en stor belastning af gående trafik?
 • Er gulvet fx rengøringsvenligt og kræver det minimal vedligehold og pleje?
 • Udfaldskrav til den færdige overflade (finish og planhed).
 

Inden mureren går i gang med opgaven, er det vigtigt at fastlægge de forventede ind- og udfaldskrav. Det drejer sig fx om:

 • Mønster, borter, forbandt og farven på fugen
 • Skæring omkring gulvafløb, hvor den valgte klinke er af en størrelse, der fordrer en konvolutskæring
 • Er den valgte konstruktion egnet til flisebelægning?
 • Kan tolerancer overholdes, herunder fx fald på gulvet, ved den valgte flise?
 • Husk at slukke for gulvvarmen nogle dage før nedlægning